Relaxace

Komorní pěvecký sbor

Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě byl založen současně se vznikem Filozofické fakulty v Opavě. Založení sboru inicioval PhDr. Artur Sommer ihned na podzim roku 1990, vycházeje z myšlenky, že sborový zpěv a hudba vůbec by měly být pro vysokoškolské studenty protipólem hodin strávených v posluchárnách, časem relaxace a setkávání. K odborné spolupráci pozval renomovaného opavského sbormistra MgA. Et MgA. Petra Škarohlída, který se stal uměleckým vedoucím sboru na osmnáct let. Jeho členy jsou amatérští zpěváci: studentky a studenti, absolventi a pedagogové Slezské univerzity.

Od roku 2008 je uměleckou vedoucí sbormistryně Vladimíra Vašinková. Ve svém repertoáru má sbor více než stovku skladeb z naší a světové pokladnice hudby od středověku po současnost, v pestré paletě udržuje vyrovnaný poměr písní duchovních, lidových a autorských, zpívaných vedle češtiny i v originálních jazycích hudebních. Počet sboristek a sboristů se v posledních letech pohybuje kolem pětadvaceti.

Více o historii a činnosti Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity na:
www.slu.cz/slu/cz/kps.

Bezručovo náměstí 13
Opava 746 01
Blog: slezska-univerzita-zpiva.blog.cz

Kontakt:
PhDr. Petr Vojtal, organizační vedoucí
Slezská univerzita v Opavě
Masarykova 37
746 01 Opava

Tel: +420 553 684 438
E-mail: petr.vojtal(zavinac)fpf.slu.cz