Relaxace

Historický klub

Kdo jsme?
Opavský „Historický klub“ tvoří skupina studentů, doktorandů i odborných pracovníků Slezské univerzity, které spojuje zájem o minulost. Jako samostatná součást celostátního Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) funguje na půdě opavského akademického života již od roku 1998. Za dobu svého trvání klub uskutečnil už bezpočet úspěšných akcí s historickou tematikou, jichž se účastnila jak řada studentů a pedagogů naší univerzity, tak také odborníci ostatních místních vědeckých organizací a širší veřejnost.

Co děláme?
Hlavním cílem Historického klubu v Opavě je vytvořit prostor pro publikování a diskuzi nad kvalitními pracemi studentů a pedagogů Slezské univerzity. Každý semestr připravuje klub několik přednášek studentů, kteří tak mají možnost prezentovat svým přátelům, kolegům a vůbec všem zájemcům to, co zjistili při vlastním výzkumu pramenů. Obvykle jednou za semestr pořádá klub poznávací exkurzi (v posledních letech do zámku v Hradci nad Moravicí a do Památníku 2. světové války v Hrabyni) nebo tzv. šlépěj čili pěší výlet za historickými zajímavostmi. Neméně důležitým posláním klubu je snaha poskytnout místním studentům historie možnost navázat kontakty s lidmi stejných zájmů. Zejména je připraven pomoci všem studentům, kteří teprve začínají do tajů historie a jejích příbuzných oborů pronikat. Právě pro ně je určena podzimní komentovaná prohlídka Opavy, při které se seznámí nejen s nejdůležitějšími památkami centra českého Slezska, ale i se zdejšími historickými pracovišti.

Kde se o nás dozvíte?
Pro podrobnější informace o činnosti klubu můžete navštívit sekci „Historický klub“ na oficiálních internetových stránkách Ústavu historických věd - uhv.cz. Naleznete zde mj. i kontakty na činovníky klubu, na které se můžete obracet s Vašimi podněty i dotazy. Pokud chcete zůstat vždy informováni o aktuálně připravovaných akcích, neváhejte se přidat k Opavské pobočce Sdružení historiků na Facebooku! O každé akci také informují plakáty na nástěnkách univerzitních budov.

Rádi se s Vámi setkáme na některé z pořádaných akcí nebo třeba v Knihovně historie!