Relaxace

Bludný kámen

Název sdružení má symbolizovat postupný pohyb a proměnlivost v čase, existenci něčeho nového, nezvyklého, ale i určitou jistotu, názorovou pevnost, vytrvalost a zakotvenost v místě. Aktivitám Bludného kamene je vlastní zájem o současné umění, současnou kulturu a současnou společnost.

Na opavské kulturní scéně se sdružení objevilo v polovině devadesátých let v souvislosti se vznikem čajovny Bludný kámen, která se v průběhu několika málo roků stala přirozeným centrem pro „jiné“ myšlení a nekomerční kulturu v Opavě. Po sedmi letech činnosti dostala čajovna v rámci privatizací městského majetku z prostor v centru města výpověď.

Tím ale cesta Bludného kamene zdaleka neskončila. Už v roce 1999 se stal provozovatelem opavského Domu umění, do něhož postupně soustřeďuje svou hlavní činnost. Základním cílem Bludného kamene bylo tento prostor oživit soudobým, a to nejen vizuálním uměním. Po deseti letech intenzivní činnosti dostal Bludný kámen další výpověď, aby opět nastoupil cestu hledání. Dva roky provozoval Galerii Albertovec, místo se zajímavým prostorem. S velkou vstřícností se sdružení setkává v Galerii výtvarného umění v Ostravě, kde pravidelně pořádá mezinárodní festivaly Pohyb-Zvuk-Prostor, Minimaraton elektronické hudby a desítky koncertů „experimentální“ hudby.

Aniž by Bludný kámen rezignoval na své aktivity „venku“, do Opavy se po krátké přestávce vrátil několika pořady k 20. výročí listopadové revoluce a hlavně otevřením podzemní Galerie Cella ve výstavní budově Slezského zemského muzea. V ní představuje radi-kálnější podoby současného vizuálního umění z hlediska společenského, politického, estetic-kého a formálního. Po roce činnosti se galerie stěhuje z důvodu rekonstrukce výstavní budovy do suterénu knihovny muzea na Tyršove ulici a jedenáctého listopadu 2010 otevírá Bludný kámen své nové sídlo ve středu města na Matiční ulici. Tam taky od počátku roku 2011 sídlí i Galerie Cella. Bludný kámen organizuje koncerty soudobé hudby a některé výstavní aktivity v Gottfrei na Krnovské ulici. 5. září tam také zahajuje mezinárodní výstavu Na houby / for John Cage, která připomene tvůrčí odkaz této legendární osobnosti. K výstavě je připravena řada doprovodných aktivit a festival Pohyb -Zvuk - Prostor 2012.

Bludný kámen je otevřený všem zájemcům o soudobou uměleckou tvorbu, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Bludný kámen, o.s.
Matiční 4, Opava
bludny.kamen(zavinac)mail.cz
www.bludnykamen.cz