Relaxace

Průvodce prváka - Jak na studium na opavských součástech

Autor: mku, ian Slezská univerzita v Opavě patří k nejmladším veřejným vysokým školám v České republice. Vznikla v roce 1991, dvě její fakulty (původně Filozofická v Opavě a Obchodně podnikatelská v Karviné) však byly konstituovány již o rok dříve a jejich počáteční existenci v akademickém roce 1990-91 garantovala z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR brněnská Masarykova univerzita. Přímo v Opavě sídlí Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Fakulta veřejných politik a Matematický ústav, Obchodně podnikatelská fakulta je situována v Karviné. Na Slezské univerzitě, která je od roku 2001 individuálním členem European University Association a od roku 2003 zakládajícím členem Konference rektorů slezských univerzit, studuje v současné době více než osm tisíc posluchačů. Studijní nabídka postihuje širokou a pestrou škálu bakalářských a magisterských oborů humanitního, přírodovědeckého a ekonomického zaměření. Lze na ní studovat i umělecké obory, a to Audiovizuální tvorbu, Kulturní dramaturgii se zaměřením na divadlo a Tvůrčí fotografii. Absolvování doktorského studia umožňuje univerzita v deseti oborech. V nabídce studijních příležitostí nechybí ani různé formy celoživotního vzdělávání, které lze využít nejen v Opavě a v Karviné, ale též v konzultačních střediscích v českých krajích (v Táboře a v Trutnově). Studijní programy a specializace jednotlivých oborů umožňují absolventům dostatečně široké uplatnění jak na trhu práce v tuzemsku, tak v zahraničí. Tam také, díky spolupráci s vysokými školami řady zemí, mohou posluchači absolvovat plnohodnotnou část studia.