Relaxace

Vedení univerzity

Slezská univerzita v Opavě
rektorát
Na Rybníčku 626/1

Vedení Slezské univerzity v Opavě
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
rektor

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
prorektor pro vědu a zahraniční styky

RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
prorektor pro rozvoj

Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
prorektorka pro studijní a sociální záležitosti

Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
předseda Akademického senátu

Ing. Jaroslav Kania
kvestor