Relaxace

Orgány univerzity

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
předseda

Správní rada Slezské univerzity v Opavě
Ing. David Sventek, MBA
předseda

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
předseda