Relaxace

Vedení Matematického ústavu

Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
sekretariát
Na Rybníčku 626/1

Vedení Matematického ústavu v Opavě
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
ředitel

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky, statutární zástupce ředitele

Doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.
zástupce ředitele pro studijní záležitosti

Doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
zástupce ředitele pro výpočetní techniku