Relaxace

Odborná pracoviště Matematického ústavu

oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic
oddělení geometrie a matematické fyziky
oddělení reálné analýzy a dynamických systémů
oddělení aplikované matematiky