Relaxace

Orgány Matematického ústavu

Vědecká rada Matematického ústavu v Opavě
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
předseda