Relaxace

Matematický ústav v Opavě

Matematický ústav v Opavě je samostatnou univerzitní součástí, jejíž postavení je rovnocenné s fakultami Slezské univerzity v Opavě. V odborných kruzích v ČR i v zahraničí je známo a uznáváno především pro vysokou kvalitu vědecké práce a oceňovaný individuální přístup pedagogů ke studentům. Pro zájemce o matematiku vytváří ideální zázemí, k němuž přispívá dobře vybavená knihovna i laboratoře umožňující studium prakticky permanentně.