Relaxace

Vedení Fakulty veřejných politik

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik
děkanát
Olbrichova 625/25

Vedení Fakulty veřejných politik v Opavě
Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
děkan

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
proděkan pro vědu a zahraniční styky

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a sociální záležitosti
proděkanka pověřená vedením oddělení pro informace a rozvoj

Ing. Josef Vícha
tajemník