Relaxace

Orgány Fakulty veřejných politik

Akademický senát Fakulty veřejných politik v Opavě
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
předseda

Vědecká rada Fakulty veřejných politik v Opavě
Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
předseda