Relaxace

Fakulta veřejných politik

Fakulta veřejných politik je součástí Slezské univerzity v Opavě od roku 2008 a tvoří ji čtyři odborná pracoviště, a to Ústav ošetřovatelství, Ústav pedagogických a psychologických věd Ústav středoevropských studií a Ústav veřejné správy a regionální politiky. Nabízí spektrum studijních oborů, jejichž absolventi naleznou široké uplatnění jak v sektoru veřejných služeb, od ošetřovatelství přes speciální pedagogiku po sociální práci, tak ve sféře veřejné správy a veřejných politik. Na fakultě studuje 1500 studentů. Studium probíhá kreditovým systémem (European Credit Transfer System, ECTS), který posluchačům umožňuje absolvovat jeho část na univerzitách v zahraničí - v Coburgu (Německo), v Groningenu (Nizozemsko), v Opolí a ve Vratislavi (Polsko), v Bratislavě a v Prešově (Slovensko), v Koperu (Slovinsko) aj.