Relaxace

Vedení Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
děkanát
Bezručovo nám. 1150/13

Vedení Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
děkan

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
proděkanka pro studijní a sociální záležitosti

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.
proděkan pro informace a rozvoj

Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
proděkan pro vědu a zahraniční styky

Ing. Mgr. Josef Svoboda
tajemník