Relaxace

Orgány Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Akademický senát Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
PhDr. Petr Vojtal
předseda

Vědecká rada Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
předseda