Relaxace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická součást vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Neodmyslitelnou součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. Město nabízí specifickou atmosféru pro studium i společenský život a bohatou nabídku kulturních akcí i možností sportovních aktivit. Na fakultě studuje více než dva tisíce studentů, výuku zajišťují pracovníci osmi vysokoškolských ústavů a dvou kabinetů.