Relaxace

Univerzita

Autor: mku, ian Jak se univerzita člení? Kdo je rektor nebo třeba proděkan? Jaké jsou důležité orgány, kam se můžu obrátit se stížností, návrhem nebo podnětem?
Seznámit se s výše uvedeným může být užitečné, stejně tak jako vědět, kde najít konkrétní budovy, učebny nebo třeba vysokoškolské ústavy.

Fakulta veřejných politik
je součástí Slezské univerzity v Opavě od roku 2008 a tvoří ji čtyři odborná pracoviště, a to Ústav ošetřovatelství, Ústav pedagogických a psychologických věd Ústav středoevropských studií ... více

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
je moderní a dynamická součást vzdělávací instituce se širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Neodmyslitelnou součástí magisterského ... více

Matematický ústav v Opavě
je samostatnou univerzitní součástí, jejíž postavení je rovnocenné s fakultami Slezské univerzity v Opavě. V odborných kruzích v ČR i v zahraničí je známo a uznáváno především ... více

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné