Relaxace

Studium v zahraničí

Na univerzitě můžete při splnění stanovených studijních podmínek absolvovat část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit. Kromě zdokonalení se v cizím jazyce tak získáte i nové a cenné vědomosti, zkušenosti, praxi a také spoustu nových přátel. Délka pobytu na zahraničních univerzitách se pohybuje v rozmezí od 3 do 12 měsíců.

Více na stránkách jednotlivých součástí
Fakulta veřejných politik
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Matematický ústav
Obchodně podnikatelská fakulta