Relaxace

Stipendia

Stipendijní řád SU v Opavě, ve znění pozdějších změn, stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplacení.

DRUHY STIPENDIÍ
Prospěchové stipendium – za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce.
Mimořádné stipendium – je přiznáno ve zvláště odůvodněných případech.
Tvůrčí stipendium – za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí.
Sociální stipendium – je přiznáno v případech tíživé sociální situace studenta.
Ubytovací stipendium – na ubytování studentů, (bez ohledu na to, zda jste ubytováni na kolejích školy nebo v privátu), vyplácí se za tři měsíce zpětně (průměrně se jedná o cca 700 Kč).
Výjezdní stipendium – na podporu studia studentů vyslaných dočasně ke studiu v zahraničí.
Studijní stipendium – na podporu studia v České republice.
Doktorské stipendium – je přiznáno studentům v prezenční formě studia v doktorském studijním programu.

Jedná se o stručný výtah základních informací ze stipendijního řádu. Úplné znění je k dispozici na webových stránkách: www.slu.cz/slu/cz/studium/stipendia/Stipendijni-rad/uz-stipendia-su.pdf.