Relaxace

Zkouška

Jedná se o způsob ukončení předmětu. Je klasifikována známkami (písmeny A-F, přičemž F znamená „neprospěl“). Může být písemná, ústní, popř. jejich kombinace (podrobnosti v sylabu předmětu). Každý předmět je možno si zapsat dvakrát. V případě, že má student předmět zapsán opakovaně (podruhé) a opětovně nevykonal zkoušku, může požádat děkana o povolení mimořádného termínu zkoušky (snažte se této možnosti předcházet).