Relaxace

Zápis do ročníku

Probíhá na počátku každého akademického roku. Student si až po zápisu do ročníku může nechat potvrdit předem vytištěný formulář potřebných potvrzení (o docházce do školy, slevy, apod.). Zapsán do vyššího ročníku může být pouze student, který má splněné všechny náležitosti stanovené studijním plánem.