Relaxace

Sylabus předmětu

Sylabus předmětu neboli také akreditační materiál obsahuje přehled studijních povinností studenta k ukončení předmětu, ve formě přednášek, seminářů, vyhotovení seminárních prací aj. Ze sylabu se dozvíte kdo je vyučující daného předmětu, co se budete učit, jaká je doporučená literatura aj. Všechny studijní plány i sylaby předmětů jsou dostupné v IS/STAG nebo na webové stránce ects.slu.cz.