Relaxace

Studijní plán

Obsahuje seznam předmětů studijních programů a oborů dle jednotlivých ročníků, počet hodin výuky a členění na předměty povinné, povinně volitelné a volitelné, který v určité skladbě musíte absolvovat.