Relaxace

Promoce

Slavnostní zakončení bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia na VŠ spojené s předáním diplomu a dodatku k diplomu o ukončení studia a přiznání VŠ titulu bakalář, inženýr nebo doktor absolventovi.