Relaxace

Osobní číslo

Osobní číslo je přiděleno studentovi dnem zápisu ke studiu, je platné po celou dobu studia a slouží k identifikaci studenta. Návod ke zjištění identifikačního čísla je k dispozici na webových stránkách help.slu.cz.