Relaxace

Kredity

Student studuje vybraný obor podle schváleného studijního plánu, ve kterém jsou uvedeny předměty. Předmětům jsou přiřazovány kredity tj. „jednotky“ vyjadřující míru studijní zátěže studenta. Každému předmětu je proto přiřazen určitý počet kreditů, které student získá, jakmile příslušný předmět absolvuje, tj. vykoná zkoušku, nebo zápočet. Pro postup do dalšího akademického roku musíte mít splněno min. 40 kreditů.
Pokud by vám chyběl jenom 1 kredit, tak je to důvod pro ukončení studia. Proto si musíte sami sledovat, kolik kreditů vám chybí ke splnění tohoto požadavku. Každý student si musí v IS STAG sám pohlídat zápis absolvované známky popř. zápočtu. Pokud vám budou chybět kredity a vy nebudete mít zapsánu známku v tomto systému, riskujete tím vyloučení ze studia. Protože nejsou k dispozici fyzické indexy, je to jediný způsob kontroly vašeho studia.