Relaxace

Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, při němž student obdrží imatrikulační list. Slibem, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i osobním životě reprezentovat a je slavnostně přijímán do akademické obce fakulty. U této příležitosti je nutné společenské oblečení.