Relaxace

Forma studia

Forma studia určuje průběh studia. Nejčastější je prezenční forma, kdy se studium (přednášky, semináře, apod.) uskutečňuje v prostorách fakulty a je očekávána fyzická přítomnost studenta ve výuce. U kombinované formy jde o kombinaci prezenční a distanční formy, zpravidla s využitím e-learningu.