Relaxace

Akademický rok

Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Semestr se skládá z období výuky, zkouškového období a období prázdnin. Přesné časové rozvržení si zjistíte v harmonogramu daného akademického roku.