Relaxace

Karta studenta

Všem studentům je vydáván studentský průkaz ve formě čipové bezkontaktní identifikační karty tzv. „ID karty“. Tyto průkazy jsou vydávány ve dvou typech. Studenti si mohou vybrat - zda si nechají vyrobit obyčejnou ID kartu, nebo mezinárodní studentskou kartu ISIC (pouze pro studenty prezenční formy studia). Bližší informace o možnosti využití karty ISIC naleznete na: www.isic.cz.

ID kartu je zapotřebí si vyřídit IHNED po zápise ke studiu a po zahájení výuky jí nosit s sebou. Předána Vám bude v den slavnostního zahájení studia.

Náležitosti potřebné pro vystavení Studentského průkazu:
• vyplnit „Žádost o vydání Studentského průkazu, formulář jste obdrželi u zápisu ke studiu, rovněž je k dispozici na podatelně fakulty, na kartovém centru CIT, nebo si jej stáhněte zde.
• vyplněnou žádost (dle návodu na druhé straně) s fotografií (35 x 45 mm) je nutno odevzdat na podatelně fakulty co nejdříve!! Pokud máte zájem, aby vaše karta byla zároveň ISIC ID kartou, je nutno každoročně uhradit poplatek 150,- Kč (do tří pracovních dnů od podání této žádosti). Nezapomeňte 2x podepsat!

Průkaz studenta se může stát i klasickou bankovní kartou MAESTRO od Komerční banky, a.s. Pokud budete mít o tuto funkci zájem, informace vám podá nejbližší pobočka této banky.

K čemu slouží Studentský průkaz:
• k prokazování osobní totožnosti v průběhu studia
• ke vstupu do prostor fakulty chráněných přístupovým systémem
• ve vysokoškolské menze (po vložení finanční částky) k objednávání a hrazení jídel s dotací
• k půjčování knih, skript aj. v univerzitní knihovně (ID kartu je zapotřebí v knihovně aktivovat)
• pro tisk na školních tiskárnách aj.

Dotazy ohledně ID karet posílejte na e-mailovou adresu karty(zavinac)slu.cz.

Ztrátu ID karty nebo jakékoliv změny osobních údajů je zapotřebí nahlásit na kartové centrum CIT (A437). Veškeré informace k ID kartám najdete na webových stránkách univerzity v sekci Služby nebo přímo na adrese help.slu.cz/jis.