Relaxace

Informační systémy

Správu všech informačních systémů (IS) na univerzitě zajišťuje Centrum informačních technologií (CIT). Veškeré podstatné informace, které potřebujete vědět o informačním prostředí univerzity, naleznete na webu help.slu.cz.

IS/STAG
Jedná se o informační systém, který je využíván univerzitou k administraci studijní agendy. Zabezpečuje činnosti od přijímacího řízení až po vydání diplomu. Studenti mohou využít aktivní (zadání osobního čísla + hesla) i pasivní (není požadováno heslo) přístup k IS/STAG. Pouze při aktivním přístupu je studentovi umožněno měnit data. Přístup do IS/STAG naleznete na stránkách fakulty nebo na adrese stag.slu.cz.

Přihlášení do IS STAG
Do IS se vždy přihlašujete svým uživatelským jménem: studentské číslo, např.: f123456 (na začátku malé písmeno „o“) a heslem: x + rodné číslo, např.: x1234567890. Při prvním přihlášení do systému je třeba heslo změnit.
Návod na změnu hesla.

Univerzitní pošta (e-mail)
Každému z vás je přidělena emailová schránka s vaším osobním číslem (viz výše), kterou je nutno využívat pro komunikaci v rámci studia.
Přihlašovací stránku a návody naleznete na portále nápovědy help.slu.cz.