Relaxace

Harmonogram akademického roku

Jedná se o časový rozvrh, který vymezuje začátek akademického roku, počátek a konec zimního a letního semestru, období výuky, zkušební období, dobu prázdnin a další důležité termíny. Harmonogram na daný akademický rok je k dispozici na webových stránkách http://www.slu.cz/slu/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku.