Relaxace

Studijní oddělení - Fakulta veřejných politik

Studijní oddělení se nachází v prvním podlaží budovy na Bezručově náměstí 885/14. Zde se vyřizují záležitosti spojené se studiem, například potvrzení o studiu a žádosti, také se zde ověřuje plnění studijních povinností. Veškeré žádosti podáváte na tiskopisech prostřednictvím podatelny fakulty (přízemí téže budovy). Student je dle zvoleného studijního oboru a formy studia přiřazen studijní referentce, která jej provází po celou dobu studia na fakultě. Je velmi dobré si hned na úvod zjistit jméno Vaší studijní referentky a kontakty.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:
Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
E-mail: marta.kolarikova(zavinac)fvp.slu.cz
Tel.: +420 553 684 120

Vedoucí studijního oddělení
Bc. Klára Kostřibová
E-mail: klara.kostribova(zavinac)fvp.slu.cz
Tel.: +420 553 684 121

Referentky
Kateřina Velecká
E-mail: katerina.velecka(zavinac)fvp.slu.cz
Tel.: +420 553 684 123

Zdenka Hajduková
E-mail: zdenka.hajdukova(zavinac)fvp.slu.cz
Tel.: +420 553 684 122

Úřední hodiny studijního oddělení
Pondělí: 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00
Středa: 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00
Pátek: 9:00 - 11:00 12:00 - 14:00

V případě potřeby mohou být úřední hodiny upraveny (přijímací řízení, státnice, promoce,…). Informace o změně úředních hodin naleznete na webových stránkách fakulty a také na nástěnkách studijního oddělení fakulty.