Relaxace

Studijní oddělení - Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Studijní oddělení se nachází ve druhém patře budovy na Bezručově náměstí 1150/13. Zde se vyřizují záležitosti spojené se studiem, například potvrzení o studiu a žádosti, také se zde ověřuje plnění studijních povinností. Veškeré žádosti podáváte na tiskopisech prostřednictvím podatelny fakulty (přízemí téže budovy). Student je dle zvoleného studijního oboru a formy studia přiřazen studijní referentce, která jej provází po celou dobu studia na fakultě. Je velmi dobré si hned na úvod zjistit jméno Vaší studijní referentky a kontakty.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Vedoucí studijního oddělení, kombinované studium
Mgr. Jorga Kunčíková

1. roč. prezenční
Lucie Wernerová

2. roč. prezenční, 1. roč. prezenční (nav. mgr.), 4. roč. prezenční, uchazeči a přijímací řízení
Veronika Lazarová

3. roč. prezenční
Petra Moravcová

5. roč. prezenční, 2. roč. prezenční (nav. mgr.)
Linnet Davidová

Stipendia a poplatky
Kateřina Policarová

Úřední hodiny studijního oddělení
Pondělí 9:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Středa 9:00 – 11:00 12:00 – 14:00
Pátek 9:00 – 11:00

V případě potřeby mohou být úřední hodiny upraveny (přijímací řízení, státnice, promoce,…). Informace o změně úředních hodin naleznete na webových stránkách fakulty a také na nástěnkách studijního oddělení fakulty.