Relaxace

Studium

Autor: Hana Šimečková & kol. Rovnýma nohama rovnou do života. I tak se s trochou nadsázky dá hovořit o studiu na vysoké škole, které představuje soubor povinností, jejichž opomenutí může mít někdy fatální důsledky. Proto je dobré se hned na začátku s pravidly seznámit.
Základním tiskovým orgánem pro studenty je studijní oddělení (vždy na příslušné fakultě nebo součásti), se kterým každý student během akademického roku komunikuje. Dávno je pryč doba nástěnek, elektronická komunikace významně usnadňuje práci, každý přijatý student má k dispozici univerzitní e-mail, kam mu jsou pravidelně zasílány aktuální informace. Přes informační systém STAG se provádí registrace předmětů, zápisy na zápočty a zkoušky a je možné zde také průběžně kontrolovat výsledky svého studia.
Nedílnou součástí jsou také informace k získání materiálů ke studia a informace o místech s možností připojení k internetu. Prioritní jsou také otázky kde spát a kde se stravovat, na jaká stipendia má student nárok, případně také jaké jsou možnosti studia v zahraničí.