Relaxace

Středověká krčma

Kategorie: zahrádka, jídlo studené, jídlo teplé, hudební produkce (jukebox) Ve sklepení jednoho z historických domů na dolním náměstí je umístěn podnik, jenž někdy více a někdy méně evokuje období středověku. Rytíři v podání mániček a metlošů patří k tomuto podniku jako k pivu pěna a celkovou atmosféru dotváří i dekorace. Osazenstvo však bývá velmi různorodé a nutno říci, že většinou i velice příjemné. Vlídný a ochotný je i personál. Rovněž přítomnost studentstva je více než častá, nad hospodou je dokonce studentský privát. Lokál sestává ze dvou místností, přičemž ta zadní je rozdělena na boxy. Za zmínku bezesporu stojí také parádní zahrádka, přímo na Dolním náměstí, která je v letních měsících otevřena někdy až do nočních hodin.

Adresa: Opava, Dolní náměstí
GPS: 49°56'22.849''N 17°54'20.611''E